Opleiding tot rij-instructeur


Verkeersschool Perspectief verzorgt naast de rijopleidingen voor auto, motor en aanhanger ook de beroepsopleiding tot rij-instructeur. Na afloop van deze opleiding en het behalen van de examens ben je bevoegd zelfstandig rijlessen te verzorgen voor de categorie B. (personenauto) Je kunt dus bij een rijschool gaan werken, maar je kunt ook je eigen rijschool beginnen. De opleiding is opgesplitst in een aantal fasen, welke hieronder toegelicht worden.


Fase 1a: competent in verkeersdeelname (Theorie)


Je leert hier de volgende vakken:
* Wet- en regelgeving
* Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)
* Verkeersveiligheid
* Andere weggebruikers
* Mobiliteit, doorstroming, milieu
* Theorie van de verkeerstaak
* Voertuigtechniek

Fase 1a wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen per computer. Je krijgt 60 meerkeuzevragen; het examen duurt 90 minuten.

Fase 1b: Voertuig- en verkeersbeheersing (Praktijk)

Deze fase bestaat uit 2 onderdelen:
* Het afleggen van een rijproef
* Het uitvoeren van bijzondere verrichtingen
* Het beschrijven van de taakprocessen Examenduur: 75 minuten

Fase 2: Didactische voorwaarden (Theorie)

Deze fase is opgesplitst in twee deelfasen:

In fase 2a leer je hoe je een les moet voorbereiden en in fase 2b leer je hoe je een les moet uitvoeren.
Zowel fase 2a als fase 2b worden afgesloten met een theoretisch examen.
Net als bij fase 1a moet je 60 vragen per computer beantwoorden.
De examens duren elk 90 minuten.

Fase 3: Hier wordt je rij-instructeur

Tijdens de fasen 1 en 2 moet je jezelf zien als een leerling die theorievakken moet leren en opgeleid wordt om zelf een uitstekend chauffeur te worden.
Na het slagen voor bovenstaande examens ga je over naar fase 3.
Tijdens deze fase word je daadwerkelijk opgeleid tot rij-instructeur. Je werkt niet meer aan je eigen kennis en vaardigheden, maar leert hoe je in de praktijk les moet geven aan leerlingen.
In deze fase loop je 40 uur stage, waarvan 5 uur passief en 35 uur actief.
Gedurende deze 35 uur geef je dus zelf les aan echte leerlingen.
Je wordt hierbij gecoacht door je stagebegeleider.
De stage wordt afgerond met een examen. Tijdens dit examen wordt beoordeeld of je op de juiste wijze les geeft.
Na het slagen voor dit laatste examen ben je bevoegd rij-instructeur en mag je zelfstandig les gaan geven.


Het principe van gedeeltelijke zelfstudie

Bij verkeersschool Perspectief volg je de opleiding volgens het principe van gedeeltelijke zelfstudie.
Dit houdt in dat je niet steeds naar onze school hoeft te gaan, maar de theorievakken thuis leert.
Je krijgt van je vaste docent een studieschema, waarin alle lessen beschreven staan.
Elke les wordt afgesloten met een toets. Ook deze toets doe je thuis. De antwoorden mail je naar je docent, die je huiswerk nakijkt en weer naar je terug mailt.
Na elke drie of vier lessen maakt je docent een afspraak met je om het door jou gemaakte huiswerk te bespreken.
Op deze manier doorloop je met ondersteuning van je docent de betreffende fase.

Deze studiewijze heeft de volgende voordelen:

* Je kunt op elk gewenst moment met de opleiding starten
* Je bepaalt geheel zelf je studietempo en de momenten waarop je leert
* Het is zeer kostenbesparend
* Voor het praktijkgedeelte krijg je de individuele ondersteuning van je docent (tijdens fase 1b) en van je praktijkbegeleider (tijdens fase 3).


Start van de opleiding:

Ieder gewenst moment. Uiterlijk 14 dagen na aanmelding. Daar het een individuele opleiding betreft, zijn er geen vaste startdata.


Duur van de opleiding:
Wordt grotendeels door jezelf bepaald, afhankelijk van je studietempo. Gemiddeld doet een deelnemer 9-12 maanden over de gehele opleiding, ervan uitgaande dat de examens in één keer gehaald worden.

Exameninstituut:
Alle examens worden afgenomen door het IBKI. Dit is het exameninstituut dat namens het ministerie de examens afneemt.

Examenlocaties:
Best, Dordrecht, Nieuwegein, Zaandam en Zwolle.

Diploma-erkenning:
Landelijk erkend diploma. Deelnemer voldoet hiermee aan de WRM (Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen)

BTW:
De opleidingskosten en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW

Kosten:
Opleidingskosten € 3575,= inclusief studiemateriaal, gebruik lesauto, ondersteuning, evaluaties en stage.
Je kunt de opleiding zowel ineens als in termijnen betalen.
Als je ineens betaalt krijg je 100 euro korting en bedragen de opleidingskosten dus € 3475,=
Als je in termijnen wilt betalen kun je dit in maximaal 6 maandelijkse termijnen doen.

Examenkosten IBKI € 959,50
Deze kosten worden rechtstreeks door het IBKI per examen aan je gefactureerd.
Je hoeft dus niet alle examenkosten ineens te betalen.

Uitsplitsing examenkosten (ook voor eventuele herexamens):
* Fase 1a Competente verkeersdeelname (Theorietoets) € 118,=
* Fase 1b Praktijkrit (Eigen rijvaardigheid) € 205,50
* Fase 2a. Didactische voorwaarden (Theorietoets) € 118,=
* Fase 2b Lesuitvoering en beoordelen (Theorietoets) € 118,=
* Fase 3 Proeven van bekwaamheid Stagebeoordeling (incl. steekproef) € 400,=

Meer informatie
Als je interesse hebt om deze opleiding te gaan volgen of je wilt meer informatie klik dan HIER en vul je gegevens in. Wij nemen vervolgens contact met je op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend informatiegesprek. Uiteraard kun je ons ook even bellen op 0320-255413

Wil je direct aanmelden?
Klik dan HIER

Post- en bezoekadres: Spuiweg 3 8243 PW Lelystad - Telefoon: 0320-255413 - E-mail: info@rijschoolperspectief.nl
Bank: NL82ABNA0597270376 - Kamer van koophandel: 390.511.79 - BTW-identificatienummer: NL001373056B78