Algemene voorwaarden motoropleiding
 
Een lesuur duurt 60 minuten. Er wordt altijd gelest in blokuren van twee lesuren.
 
De rijlessen zullen met een zekere regelmaat gevolgd worden. (Gemiddeld minimaal één keer per week).
 
Een lespakket bestaat uit het aantal aan de voorzijde aangegeven lesuren, een AVB-praktijkexamen en een AVD-praktijkexamen.

Inschrijving voor examengarantie geeft recht op een gratis herexamen voor het AVB-gedeelte en/of het AVD-gedeelte.  
Dit houdt in dat, indien het eerste praktijkexamen AVB en/of AVD niet succesvol wordt afgelegd, het eerste herexamen AVB en/of AVD voor rekening van de verkeersschool is.  
Voorwaarde hierbij is dat de leerling bereid is voldoende lessen te nemen en dat betalingen tijdig plaats vinden en plaats hebben gevonden.  
Ook wordt van de leerlingen verwacht voldoende rijlessen te volgen tussen het examen waar de leerling eventueel voor is gezakt en het aankomende examen. De instructeur zal hierover een advies uitbrengen.

Voor extra lesuren welke boven het pakket uitkomen wordt de gereduceerde losse lesprijs van € 54,00 in rekening gebracht.

Indien de leerling minder lesuren nodig heeft dan het aantal dat tijdens de proefles is ingeschat, kan de leerling de praktijkexamens ook eerder afleggen. Het aantal lesuren dat dan niet gebruikt wordt, wordt terugbetaald à € 54,00 per lesuur.

Indien de leerling de opleiding, om welke reden dan ook, wenst te beëindigen, wordt de cursusprijs terugbetaald onder aftrek van: de losse lesprijs per reeds genoten lesuur, eventueel gevolgde cursussen en afgelegde examens, eventueel verstrekt studiemateriaal en administratie- en annuleringskosten à 5% van de cursusprijs.

Annulering van reeds gemaakte afspraken dient minimaal 48 uur voor aanvang van de les te geschieden, daar anders de les als genoten kan worden beschouwd. (Zulks ter beoordeling van de verkeersschool).

De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Het AVD-praktijkexamen wordt niet eerder bij het CBR gereserveerd dan op het moment dat de leerling geslaagd is voor het theorie-examen. Als de leerling meer lesuren nodig heeft om de tijd te overbruggen tussen het behalen van het theoriecertificaat en het afleggen van een AVD- praktijkexamen is dit voor risico van de leerling.


Post- en bezoekadres: Spuiweg 3 8243 PW Lelystad - Telefoon: 0320-255413 - E-mail: info@rijschoolperspectief.nl
Bank: ABN-AMRO: 59.72.70.376 - Kamer van koophandel: 390.511.79 - BTW-nummer: NL:0995.27.443.B01